.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Utlänningar får inte köpa mark i Ungern

Utlänningar får inte köpa mark i Ungern

Publicerat av Cecilia Helland fredag, 18 januari 2013.

Det ungerska parlamentet har antagit beslutet för att skydda landets familjejordbrukare, ett beslut som bryter mot EU:s lagastiftning.

Parlamentet vägrar att följa EU:s lagstiftning som slår fast att vem som helst ska kunna köpa mark i spekulativa syften. När Ungern gick med i EU fick man ett undantag som skulle skydda landets jordbruksmark mot spekulativa uppköp. Ett undantag som skulle gälla fram till 2011 men som förlängdes till 2014.

Nu har det ungerska parlamentet dock tagit beslut om att denna lag skall gälla permanent, och förbudet för utländskt ägande skrivs nu in i grundlagen.

Den ungerska staten får också rätt att konfiskera mark som köpts genom olagliga köpeavtal, främst handlar det om att utlänningar köpt mark genom ungerska bulvaner. Den som agerar bulvan kan drabbas av ett hårt straff.

Ungerska markpriser är bland de lägsta i Europa trots bördiga jordar.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items