.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
 • Fel vid laddning av flödesdata.
Stadskärnorna Med Bäst Framtidsutsikter – Här Är Listan

Stadskärnorna Med Bäst Framtidsutsikter – Här Är Listan

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 10 oktober 2019.

När konsultbolaget WSP undersökt utsikterna för 67 svenska stadskärnor rankades Jönköping högst.

Stadskärnan har enligt undersökningen de bästa ekonomiska och demografiska förutsättningarna för framtiden. Positiv befolkningsökning, hög andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv och god ekonomi bland de boende i staden är områden som rankas högt i undersökningen.

För att förstå vad framgångsrika stadskärnor innehåller, vilka värden som finns där och hur de utvecklas har konsultbolaget WSP analyserat 67 stadskärnor utifrån bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Det är första gången en studie av det här slaget görs i Sverige.

– Det har historiskt varit stort fokus på att enbart stärka handeln i stadskärnorna. Vi menar att det är viktigt att inse att stadsutveckling handlar om att stärka staden i sin helhet och även stärka den omkringliggande regionen. Går det bra för staden går det bra för regionen och vise versa. Genom att kika på hur många som bor, arbetar och verkar i stadskärnan har vi därför nu kunnat skapa en bättre bild av vad som skapar en attraktiv stad, berättar Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP.

WSP har rankat stadskärnorna utifrån tio olika parametrar och skapat ett index som de kallar Stadsbarometerindex. Parametrarna är viktiga indikationer på hur stadskärnan kommer utvecklas i ett bredare ekonomiskt perspektiv.

– Vi ser att de stadskärnor som toppar listan så som Jönköping, Karlstad och Lund har stora inflöden av såväl ekonomiskt kapital som humankapital och arbetskraft. Städerna har också en robust infrastruktur för varor och tjänster. Detta sammantaget skapar klustereffekter som ger en grogrund för idéer, innovation och entreprenörskap. Dessutom krävs att policyer och lagstiftning blir ett smörjmedel och inte en bromskloss för att koncentration av näringsliv och humankapital ska kunna ske, menar Fredrik Bergström.

Fallgroparna är dock många som istället kan skapa en negativ spiral. Det handlar till exempel om bristande branschspridning bland stadskärnans arbetsgivare. Ju större branschspridningen är desto bättre rustad är staden mot konjunkturförändringar och strukturomvandlingar som snabbt kan förändra behovet av arbetskraft. Vidare har åldersstruktur, utbildningsnivå och andelen sysselsatta i modernt näringsliv en stark bäring på stadskärnans kommande utveckling. WSPs stadsbarometerindex kan fungera som ett instrument att jämföra stadskärnor men den kan också bidra med insikter kring vilka faktorer som är mest betydelsefulla för att skapa en ekonomiskt framtidssäkrad stadskärna.

– Blickar vi framåt ser vi att de städer som har den största prognosticerade befolkningsutvecklingen också är de städer som har de mest framtidssäkrade stadskärnorna utifrån vårt index, säger Fredrik.

För att avgränsa respektive stadskärna har WSP utgått från en central punkt i staden och inom en radie av 750 meter studerat de olika parametrarna. De tre storstäderna har särskilda förutsättningar och har därför exkluderats i denna ranking.

Snabba fakta

•                     42 procent av arbetstagarna i svenska stadskärnor är sysselsatta inom offentlig sektor. Störst andel har Västervik med 65 procent. I städer där handel och restaurang är viktigt är andelen lägre, endast 20 procent av Visbyborna arbetar i offentlig sektor. Däremot toppar Visby i kategorin andelen sysselsatta inom handel-, hotell och restaurangnäring med 35 procent vilket är högst andel i Sverige där snittet ligger på 23 procent

•                     50 procent av de sysselsatta i Oskarshamns stadskärna arbetar inom kunskapsintensivt näringsliv, snittet för Sverige är 23 procent.

•                     Andelen högutbildade är störst i universitetsstäderna, allra störst är den i Lund där 78 procent av befolkningen i stadskärnan har en högre utbildning. Lägst andel har Katrineholm med 26 procent. Riksgenomsnittet är 41 procent.

•                     Lund har Sveriges minst biltäta stadskärna, i stadskärnan är andelen bilar endast 37 procent i förhållande till biltäthet i kommunen som helhet. Därefter kommer Södertälje (56%) och Norrköping (57%).Mest bilar finns i Trollhättans stadskärna (83 %).

•                     Norrköpings stadskärna har den yngsta befolkningen, medan Piteå är den stad med äldst befolkning.

•                     Umeå stadskärnas befolkning är mer än tre gånger så stor under dagtid (högst kvot i Sverige) vilket är en indikation på stadskärnans näringslivsattraktivitet.

•                     Andelen höginkomsttagare är högst i Helsingborgs stadskärna där 38 procent har en inkomst som ligger i den övre kvartilen av inkomster i Sverige (d v s en årsinkomst över 333 000 kr per person)

•                     Karlskrona är den stadskärna som är minst sårbar för strukturförändring i näringslivet eftersom där finns en stor branschspridning, de flesta branscher är ungefär lika stora i Karlskrona. Störst branschberoende finns i Västervik, Ljungby och Oskarshamn där den största branschen har en 15 gånger större del av sysselsättning än medelbranschen. Ofta är det ett centralt beläget sjukhus som är förklaringen.

•                     Uddevalla är Sveriges snabbast växande stad – befolkningen i stadskärnan har ökat med 30 procent mellan 2013–2018. Sett till absoluta tal är det dock Jönköping som växt mest med 1 800 medborgare, följt av Halmstad som växt med cirka 1 200 personer.

Stadsbarometerindex (SB-index)

SB-index är framräknat som ett sammanvägt index av 10 variabler som bidrar till ekonomisk utveckling i stadskärnorna. 100 är maximalt värde.

Placering        Stad               SB-index

1                    Jönköping       77

2                    Karlstad          76

3                    Lund               75

4                    Helsingborg    74

5                    Kristianstad     74

6                    Linköping        74

7                    Norrköping      73

8                    Örebro           71

9                    Sundsvall        69

10                  Luleå              68

11                  Halmstad        66

12                  Karlskrona      66

13                  Västerås         66

14                  Östersund      66

15                  Trollhättan      65

16                  Borås             65

17                  Varberg          63

18                  Örnsköldsvik   63

19                  Umeå             63

20                  Lidköping        62

21                  Kalmar           61

22                  Visby              61

23                  Södertälje       61

24                  Gävle             61

25                  Ängelholm      60

26                  Eslöv              60

27                  Alingsås          60

28                  Skövde           60

29                  Eskilstuna       60

30                  Uppsala          58

31                  Växjö              57

32                  Skellefteå       57

33                  Värnamo        55

34                  Uddevalla       54

35                  Nyköping        54

36                  Oskarshamn   53

37                  Avesta            53

38                  Karlshamn      52

39                  Piteå              52

40                  Landskrona     51

41                  Vetlanda         51

42                  Hässleholm     49

43                  Ulricehamn     49

44                  Borlänge         49

45                  Härnösand      49

46                  Kiruna            49

47                  Falun              48

48                  Ljungby          47

49                  Vänersborg     47

50                  Mariestad       47

51                  Katrineholm    46

52                  Trelleborg       45

53                  Ystad             45

54                  Norrtälje         45

55                  Simrishamn    42

56                  Falkenberg     41

57                  Arvika             41

58                  Mjölby            40

59                  Hudiksvall       40

60                  Karlskoga       39

61                  Västervik        38

62                  Motala            37

63                  Kristinehamn   37

64                  Falköping        31

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Bergström, Affärsområdeschef WSP Advisory

Tel: 010-722 86 79

E-post: f Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Publicerat av

Tony Harkén

sverige

Klockan i Sverige

SE - Time
 • Restaurangtips i Phnom Pehn – Kambodja

  Dags att äta, jag tar mig till strandpromenaden längst Tonle Sap-floden och det känns som om man är i Nice i Frankrike, förmodligen för att Kambodja tidigare tillhörde Frankrike under Indokina-tiden, och många gamla byggnader vittnar om detta. Läs mer...

 • Nyhet! Maycas del Limarí Chardonnay

  Den 1 mars lanserades Maycas del Limarí Reserva Especial Chardonnay i Systembolagets ordinarie sortiment. Läs mer...

 • Svenskarna väntas jobba längst i EU

  Den tid som EU-ländernas medborgare i snitt förväntas vara tillgänglig på arbetsmarknaden under livet har de senaste tio åren ökat med 1,9 år. Och svenskarna är det folk som förväntas vara tillgängliga längst tid i hela EU. Läs mer...

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items