.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
 • Fel vid laddning av flödesdata.
Antalet laddbara bilar ökade med 50 procent

Antalet laddbara bilar ökade med 50 procent

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 28 februari 2019.

Vid årsskiftet 2018/19 fanns det 66 058 laddbara* personbilar i trafik i Sverige, vilket motsvarar 1,3 procent av den totala svenska personbilsflottan.

Högst andel laddbara personbilar hade Stockholms län med 3,5 procent. Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

Nyregistreringen av personbilar under 2018 påverkades av införandet av bonus-malus-systemet den 1 juli 2018, framförallt genom en omfördelning av drivmedel.

Totalt under året nyregistrerades 365 535 personbilar och vid årsskiftet fanns det 4 870 783 personbilar i trafik, en ökning med drygt 25 000 bilar under året. Den största ökningen hade Hallands län med 1,1 procent.

Personbilsflottan domineras fortsatt av bensindrivna bilar, 57 procent, även om antalet bensinbilar minskade med 2,4 procent, jämfört med året innan, till 2 754 872 bensinbilar. Antalet etanol- och gasbilar i trafik minskade också.

De laddbara bilarna ökade stort från 43 287 stycken till 66 058, men de är dock fortfarande förhållandevis få till antalet. Elhybrider ökade med 26 procent till 90 273 bilar i trafik. Elhybrider laddas inte utifrån, utan laddas under körning och bidrar till att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen. Vill du ladda dina egna batterier med trevlig Online-underhållning så gör ett besök hos Bet365 bonuskod

– Det är ännu för tidigt att urskilja de långsiktiga effekterna av bonus-malus-systemet, men transportsektorns mål** om minskade utsläpp till 2030 gynnas av att andelen klimatbonusbilar ökar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys. En klimatbonusbil är en bil som släpper ut max 60 g/CO2 per kilometer eller är utrustad med teknik för gasdrift.***

Biltätheten har minskat något, från 480 bilar per 1 000 invånare till 477, från 31 december 2017 till 31 december 2018. Gotland hade högst biltäthet med 610 personbilar i trafik per tusen invånare, medan den var lägst i Stockholms län med 398 personbilar per tusen invånare.

– Det återstår att se om minskningen är ett trendbrott från den tidigare årliga ökningen. Minskningar av biltätheten har historiskt sett i princip bara skett under lågkonjunkturer, medan vi 2018 var i en högkonjunktur.

Uppgifterna är hämtade ur Fordon i län och kommuner 2018, Trafikanalys statistik 2019:3.

Ladda elbilen säkert.

Nu har Power Circle, MRF (Motorbranschens Riksförbund) och Bil Sweden tagit fram en informationsfilm i samarbete med elsäkerhetsverket. Filmen tar upp vad den som har en laddbar bil bör tänka på när man laddar hemma.

Vilka risker bör du undvika? Vad är fördelen med att använda en laddbox vid laddning? Vad kan hända om du inte har laddbox?

-Räddningstjänsten rycker ut till drygt 150 bostadsbränder varje år som sker i elanläggningar. Stickproppen är nästan 100 år gammal och inte designad för höga laster under lång tid säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Laddbox rekommenderas
I filmen beskrivs laddboxars nyttor förutom säkerheten. De möjliggör att man kan ladda med högre effekt och använda alla tre faserna i huset.

För uppkopplade boxar finns möjlighet att hänga på tjänster som ger mervärde – till exempel att mäta exakt hur belastningen ser ut, styra laddningen till natten eller anpassa uttaget till en tid då elpriset är lågt. Vissa laddboxar kan även balansera laddningen mot husets övriga belastning.

-Att ha en laddbox är inte bara en säker och smidig lösning. Det är en smart komponent som kan hjälpa dig att balansera ditt uttag på befintliga säkringar och öppnar samtidigt upp för snabbare laddning säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility på Power Circle.

Se och lär av filmen om elbilsladdning:

Publicerat av

Tony Harkén

sverige

Klockan i Sverige

SE - Time
 • Restaurangtips i Phnom Pehn – Kambodja

  Dags att äta, jag tar mig till strandpromenaden längst Tonle Sap-floden och det känns som om man är i Nice i Frankrike, förmodligen för att Kambodja tidigare tillhörde Frankrike under Indokina-tiden, och många gamla byggnader vittnar om detta. Läs mer...

 • Nyhet! Maycas del Limarí Chardonnay

  Den 1 mars lanserades Maycas del Limarí Reserva Especial Chardonnay i Systembolagets ordinarie sortiment. Läs mer...

 • Svenskarna väntas jobba längst i EU

  Den tid som EU-ländernas medborgare i snitt förväntas vara tillgänglig på arbetsmarknaden under livet har de senaste tio åren ökat med 1,9 år. Och svenskarna är det folk som förväntas vara tillgängliga längst tid i hela EU. Läs mer...

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items