.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Stor optimism hos svenska företag

Skrivet av Peter Bodin söndag, 10 juli 2011.

Stor optimism hos svenska företag

Efter den snörika vintern är det nu sommar i luften. Naturen grönskar och det gör även de svenska företagen.

Grant Thorntons undersökningar ger spännande information och insikter i vilken situation företagare befinner sig i just nu, globalt och i Sverige. Det går också att studera utvecklingen över tid eftersom samma frågor tas upp vid olika tillfällen. En glädjande utveckling i Sverige under de senaste två åren är att andelen kvinnor i företagsledande ställning har ökat. I dag är nästan var tredje person i företagens högsta ledning kvinna.

Revisionsplikten har nu avskaffats för merparten av de svenska företagen. Det är positivt eftersom revisorerna nu arbetar efterfrågestyrt istället för ”påtvingat” av lagkrav. Detta har också gjort att revisorns roll i viss mån har förändrats. Blickarna riktas mer framåt, strategiskt, likväl som bakåt och granskande.

Revisorn är ofta den utomstående person som känner företaget bäst, hon eller han är därför rustad att agera råggivare eller bollblank.

Globaliseringen fortsätter att öka på alla plan, självklart även inom näringslivet. Den ekonomiska och politiska världskartan håller dessutom delvis på att ritas om. Nya regioner växer sig starka. Ett sådant exempel är Sydamerika, där Brasilien i mångt och mycket fungerat som motor och inspiration för de kringliggande länderna.

Antalet förvärv av företag i Sverige ökade under 2010 med nästan tjugo procent jämfört med föregående år. Detta kan ses både som att de köpande företagen har fått ökade möjligheter att finansiera sina köp och att de säljande företagen nu erbjuds priser som de vill acceptera. En tredjedel av de svenska företagen uppger också att de planerar att växa genom förvärv inom de närmaste tre åren.

Konjunkturen i Sverige är idag stark; Sverige och Tyskland är de två europeiska länder som har starkast driv just nu. Sverige har en förstaplats i EU och en tredjeplats i världen över andelen företag som är optimistiska över sitt lands ekonomiska utsikter för 2011. Andelen optimistiska företag hr inte varit så stor sedan Grant Thornton började ställa frågan 1993.

Jag har återkommande kommenterat hur imponerad jag är över de svenska företagens sätt att hantera den gångna lågkonjunkturen. Allt tyder på att jag kommer att bli lika imponerad av företagens sätt att tillvarata den förbättrade konjunkturens möjligheter. Det går bra för våra företag och många entreprenörer har spännande planer på hur de ska utveckla sin verksamhet.

Om Krönikören

Peter Bodin

VD Grant Thornton

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items