.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Serbien – Nu är det ekonomisk tillväxt som gäller

Skrivet av Dajana Mladenovic tisdag, 27 december 2011.

Serbien – Nu är det ekonomisk tillväxt som gäller

 

Den nuvarande EU-vänliga regeringen kännetecknas av ambitiösa ekonomiska och sociala reformer. Utvecklingen går tydligt mot fri marknadsekonomi och privatisering av den offentliga sektorn. Nu är det ekonomisk tillväxt som gäller.

För de företag som vill expandera internationellt utgör den serbiska marknaden utan tvekan ett intressant alternativ.

Under 2001-2008 har Serbien haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 5-6 %. Efter en tillfällig nedgång p g a den globala ekonomiska krisen förutspås BNP vara på väg att vända uppåt igen.

Krisen har varit mindre djup än i flera grannländer och Serbien uppskattas idag ha en av de starkaste ekonomierna i regionen. Några av de faktorer som bidrar till landets gynsamma investeringsklimat är stark tillväxt, ökad stabilitet, högutbildad arbetskraft, förmånliga lönenivåer och låga skatter. Det är även värt att notera att det råder investeringsbehov inom alla sektorer och att devisen ”alla är inte här” fortfarande gäller.

Allt fler svenska företag inser att Serbien är en marknad med stor tillväxtpotential och möjligheter.

Enligt det svenska exportrådet är Sverige det land i Norden som har störst handel med Serbien.

2010 uppgick utbytet av varor och tjänster till 119,1 miljoner USD. Detta är en ökning på 7 % från samma period 2009 som innebar 111,8 miljoner. Svensk export till Serbien ökade med 3% de första sju månaderna i 2010 och uppgår till 95,4 miljoner USD. ABB, Atlas Copco, Ericsson, Scania, SKF, Tetra Pak och Volvo Lastvagnar är några av de svenska företag som har etaberat sig i Serbien.

IKEA planerar för närvarande en omfattande regional etablering i Belgrad, Novi Sad och Nis. En stor del av svensk export till Serbien består av pappersvaror och verkstadsprodukter såsom telekomutrustning, pumpar, kompressorer, utrustning för byggeriindustrin samt transportmedel.

Två områden där Sverige har särskilt goda möjligheter att profilera sig inom är miljö och infrastruktur.

Det tar i regel ca 13 dagar att starta ett företag i Serbien. Det rör sig om en relativt enkel procedur och bolagsformerna är i linje med de som finns i övriga Europa. Svenska små och medelstora företag som vill starta företag i Serbien kan ansöka om finansiering hos Nopef, Nordiska projektexportfonden. Nopef finansierar upp till 40% av etableringskostnaderna och täcker utgifter såsom konsulttjänster, juridisk rådgivning, lönekostnader, resor och logi.

Om Krönikören

Dajana Mladenovic

 

 

Euro PFC

Bergsgatan 29

112 29 Stockholm

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items