.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Risker och möjligheter

Skrivet av Peter Bodin onsdag, 09 november 2011.

Risker och möjligheter

Vi har haft en period med stark tillväxt i Sverige som har lett till positiva tongångar från företagen. Många har uttalat ambitioner om att växa, göra förvärv eller etablera sig på nya marknader.

Efter sommaren har en större osäkerhet kring det ekonomiska läget vuxit fram i omvärlden – en oro som även påverkar oss i Sverige. Regeringen och konjunkturinstitutet förutspår nu en lägre tillväxt under 2012.

Ett land med mycket goda stadsfinanser som lockar svenska företag är Norge. I media och andra sammanhang tenderar vi ofta att prata om svenska entreprenörers möjligheter i andra världsdelar såsom USA, Sydamerika och på senare år framför allt i Asien.

Det är lätt att glömma en av våra största exportmarknader ligger betydligt närmare än så. Även om det finns kulturella skillnader mellan Sverige och Norge så har vi väldigt mycket gemensamt. Språket är inte heller en barriär, vilket underlättar enormt i kommunikationen mellan länderna. Norges starka statsfinanser kan dessutom väntas generera investeringar som även kan komma svenska företag tillgodo.

Att värna kärnverksamheten och försäkra sig om en god kontroll i bolaget är A och O för företagare. Det är viktigt att följa utvecklingen och konjunkturläget i stort och i den egna branschen. Jag upplever att många företag har god ordning i sina bolag sedan förra krisen. Då gjorde man nödvändiga omstruktureringar för att klara konjunktursvackan. Många bolag har idag också mindre tuffa balansräkningar och bättre grundlönsamhet i verksamheten.

Kriser tenderar idag att påverka olika branscher i väldigt varierande omfattning. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad för att inte missa chanser eller risker som kan uppstår med kort varsel. Håll ett öga på orderingång, efterfrågan och kundbeteende inom branschen. Precis som under förra krisen gäller det också att vara uppmärksam på möjligheter som uppstår. Det kan finnas chans att växa och flytta fram sina positioner till exempel genom förvärv av företag, expansion in på nya marknader och att öka sina marknadsandelar.

Om Krönikören

Peter Bodin

VD Grant Thornton

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items