.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Polen har allt en entreprenör behöver

Skrivet av Andrej Scepanski måndag, 04 juni 2012.

Polen har allt en entreprenör behöver

De flesta av de små och medelstora svenska företag bedömer att det är Polen, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och Kina som utöver de nordiska länderna är viktigast för morgondagens export och satsningar på nyetableringar.

Polen har den mest expansiva ekonomin i regionen och var det enda landet i hela Europa med positiv utveckling av BNP under krisåren 2008-2010. Även den nuvarande turbulenta marknadssituationen pga skuldkrisen i Euroländerna biter inte på Polen och landets BNP växte stadigt med 4,3% under 2011.

Polen har skapat egen modell för ekonomisk tillväxt och idag kan betraktas som ett mönsterland för Europas utveckling. Landets ekonomi är väldigt dynamisk och samtidigt en av de mest välskötta ekonomierna i Europa. Och det tackvare stora investeringar, väldigt aktiva och företagsamma entreprenörer samt hårdarbetande människor. Inför ett hot om hårda tider arbetar Polacker ännu hårdare.

De gångna årens olika konjunkturnedgångar i Europa har varit fördelaktiga för polska företag som kunnat leverera egna produkter av hög kvalitet till fördelaktiga priser och därmed vuxit i sin styrka och omfattning.

Koppling mellan stark export och dynamisk inhemsk marknad med 38 miljoner konsumenter och en bred och nyfiken medelklass, ställer Polen i en betydligt gynnsammare situation än andra länder.

För Tyskland, kallad för ”Europas ekonomiska motor”, är Polen idag viktigare handelspartner än Ryssland. Polska fabriker är fast kopplade med leveranser till tyska företag.

Den starka ekonomiska situationen ökar också Polens politiska position och placerar landet i en högre division. Vilket också positivt påverkar utländska investeringar. Direkta investeringar 2011 ökade med ca 47% mot året innan upptill ca 100 mld kr. Bland de stora investeringarna finns tex. olika outsourcing centraler för finansiella tjänster (tex. Nordea).

Finansiering av olika projekt med stöd från EU leder också till flera affärsmöjligheter och skapar bra internationella affärer. Det visar sig att dessa pengar återinvesteras i högteknologiska investeringsprojekt inom, där flera utländska företag (svenska också) säljer sina tjänster och produkter.

Optimismen råder också för 2012. Trots dämpad tillväxt i den europeiska ekonomin beräknas BNP öka formellt med 2,5 %, men informellt mellan 3,0- 4,0%.

Statliga investeringar inom infrastruktur fortsätter även efter Euro 2012 (EM i fotboll).

Motorvägar (ca 3000 km), broar, viadukter, järnvägar och flygplatser byggs och renoveras i etapper och planeras bli färdiga i perioder framtill 2015, 2020, 2030 vilket skapar affärstillfällen för byggbolag från hela EU.

Infrastrukturprojekten skapar affärsmöjligheter också för andra branscher såsom elektronik/it/mekatronik – trafikbevakning/-styrning, signalöverföring, navigering, telekom. Många duktiga svenska teknikbolag kan få sin chans här.

Dessutom är fastighetsmarknaden (affärsfastigheter/kontor och bostäder) het, med stadigt stigande priser och värden. Här gör Skanska bra ifrån sig.

Polens byggindustri erbjuder också inköp av byggmaterial i form av svetsade stålkonstruktioner, armeringsjärn, prefabricerade betongelement och byggnadssnickerier.

Ytterligare affärsmöjligheter finns i branscher med förväntade stora statliga satsningar inom energisektorn, förnyelsebarenergi, avfallshantering, återvinning, miljöteknik.

Extra intressant teknisk utmaning kan vara eventuell satsning på nya teknologier för utvinning av skiffergas, vilket kan göra Polen till Europas största producent och exportör av gas – ett uppsving i Norges klass.

Polen är i dagsläge en konsumerande nation vilket gör att detaljhandel växer snabbt och med det även tillgång till imponerande shopinggallerior och affärscentrum som växer lite överallt. Det skapar etableringsmöjligheter för företag som tex. JULA. De flesta klädeskedjor redan finns där och IKEA drar därifrån den största vinstandelen sedan länge.

Polen har ändrat sin karaktär från legotillverkande till konsumerande nation.

Det är en ung, välutbildad, arbetsvillig och nyfiken nation. Attraktiva löneförhållanden och förnuftig arbetsmarknadspolitik skapar ett bra näringslivsklimat för privata investerare. Den egna valutan (zloty) är stabil men med konkurrensfördelar gentemot andra valutor och skyddar marknaden mot externa kriser – där har vi ytterligare ett vinnande koncept.

Kontakta oss på Artisma Consulting – Svensk Enterprise Partner så guider vi dig och ditt företag genom en värld av möjligheter!

Om Krönikören

Andrej Scepanski

Artisma Consulting AB

Andrej Scepanski, VD

Tel. dir: +46 70 7552872

Tel. fax: +46   8 7470999


Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items