.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

På väg mot utbrändhet

Skrivet av Marcel de Vries onsdag, 10 oktober 2012.

På väg mot utbrändhet

Över hela världen ser vi en trend där anställda blir alltmer stressade. Istället för att återfå det lugn de hade innan den ekonomiska nedgången, visar undersökningar att anställda världen över, två år senare, känner sig mer stressade i sin arbetssituation.

Hur kan detta vara möjligt? Och vilka nya destabiliserande krafter är det som orsakar denna ökning?

Svaret är komplicerat och består av en mängd lokala faktorer som beror på alltifrån instabilitet i eurozonen till svårigheter i att hantera de snabba förändringarna i ekonomier där gamla hierarkiska strukturer frustrerar unga och entreprenörer, till den uråldriga kampen som ser kvinnor i tillväxtekonomier förena traditionellt hushållsarbete med kraven från den moderna arbetsplatsen.

Och stress är en lömsk fiende som påverkar de drabbade med en rad problem från sömnlösa nätter till allvarligare åkommor som högt blodtryck, hjärtbesvär, diabetes, astma och hudsjukdomar, men i slutänden kan stress även påverka kärnan i ett företag. Då stressrelaterade åkommor , som enligt rapporten står för mellan 75 % och 90 % av läkarbesöken, [1] leder till sjukskrivning, eller ännu värre till kroniska åkommor, är det sannolikt att företagen ser sin produktivitet sjunka dramatiskt. Företagen riskerar att förlora några av sina bästa medarbetare då kraven på dessa högpresterande personer växer okontrollerat och långa perioder av konstant stress gör att de förlorar motivation och intresse.

Ett antal faktorer ökar stressen globalt, visar den senaste undersökningen av Regus som har frågat över 16 000 personer i mer än 80 länder, med resultat att hälften av medarbetarna säger att de är mer stressade än föregående år. Upptrappning av stress bör ses som något mycket negativt och farligt, särskilt då den globala ekonomin reser sig ur ett svårt läge. Under de senaste fyra åren har många anställda upplevt ofrivilliga förändringar i karriären, personliga ekonomiska svårigheter och stress från en spänd omgivning. Mer stress kan bli droppen som får bägaren att rinna över.

Undersökningen belyser att i Kina (75 %) och Tyskland (58 %), där en väldigt stor andel av svarspersonerna har upplevt ökande stressnivåer, börjar de anställda närma sig bristningsgränsen. Det kan hända att tecken på en avmattning i den kinesiska ekonomin har påverkat framtidsutsikterna i Tyskland mer än i andra länder, mot bakgrund av att Tyskland är det enda europeiska landet med handelsöverskott med Kina, men även i den andra änden av skalan var över en tredjedel av anställda i Australien och Nederländerna benägna att ha upplevt en ökande stress under det senaste året.

För att komma åt stressens kärna måste det som huvudsakligen utlöser stressen identifieras. Intressant nog har svarspersonerna avslöjat att två av de tre största källorna till stress var yrkesrelaterade snarare än personliga. Dessa var: jobbet (59 %) och kunderna (37 %). Personliga orsaker till stress betonades bara av under en femtedel av svarspersonerna, med undantag av privatekonomin (44 %).

Anställda i Mexiko och Kina upplever arbetet som påfrestande, där över 70 % av svarspersonerna uppgav att deras jobb utlöser stress. I Europa var franska och tyska medarbetare mest benägna att uppge att deras jobb var en orsak till oro, och till och med i Australien, där det var mindre sannolikt att medarbetarna skyllde stressen på sina jobb, instämde nästan hälften.

Kontakten med kunder var också en viktig faktor som utlöser stress. I en instabil ekonomi är det sannolikt att fluktuerande valutakurser och sena betalningar ökar spänningarna i kundrelationerna. Enligt rapporten var 30 % av alla fakturor under 2011 sena, enligt Atradius. Detta påverkade medarbetarna som var direkt involverade i att jaga betalningar och hantera kassaflödet och andra som helt enkelt upplevde instabilitet i sin arbetsmiljö. Problem med kunderna var särskilt avgörande för anställda i tillväxtekonomier där exponential tillväxt kräver snabba och fortsatta injektioner av medel.

Men det finns ett ljus i slutet av tunneln - även om arbetsplatsen är den huvudsakliga orsaken till stress är det även en plats där viktiga förändringar som minskar stressen kan göras. 63 % av svarspersonerna uppger att flexibla arbetssätt minskar stressen, och betonar att företag som vill gå i fronten för att förbättra de anställdas liv har en enkel lösning till hands.

Då två femtedelar av svarspersonerna uppger att flexibelt arbete är billigare än att sitta på kontoret och den stora majoriteten bekräftar att det förbättrar produktiviteten (77 %), måste företagen beakta denna lösning som erbjuds genom flexibelt arbete, och som leder till att personalen mår bättre och är produktivare till en lägre kostnad.

Genom att låta medarbetarna styra över sin arbetstid och arbetsplats kan företagen minska de anställdas stress, och även ta aktiv del i att göra arbetsmiljön mer familjevänlig. Mer än hälften av svarspersonerna (58 %) bekräftar att flexibelt arbete är mer familjevänligt och att fördelarna går hand i hand med minskning av stressen - arbetande föräldrar som kan välja när och var de arbetar kan minska pressen och stressen av att försöka få arbete och familjeliv att gå ihop, så att de kan tillbringa mer tid med sina nära och kära.

Om Krönikören

Marcel de Vries

 

Regus Country Manager Sweden

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items