.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Målmedvetet arbete kan skapa tillväxt

Skrivet av Peter Bodin onsdag, 29 maj 2013.

Målmedvetet arbete kan skapa tillväxt

Baltikum är en spännande region som satsar för att locka till sig utländska företag.

Ekonomin är hyggligt i balans eftersom regeringarna i de tre länderna har fattat beslut som lett till stabilitet. De nya företag som skapats sedan frigörelsen från Sovjetunionen har redan från början anpassat sig till marknadsekonomiska spelregler.

Grant Thornton har fått flera nya medlemsföretag i de baltiska länderna och har därigenom blivit starka och rådgivare för företag där. Jag har noterat att våra baltiska kollegor är professionella, kunniga och entreprenörsinriktade med ett internationellt tankesätt.

En intressant och inspirerande sak med baltiskt näringsliv är att det är så jämställt. Där finns betydligt större andel kvinnor i högsta ledningen än i de flesta andra länder. Lettland har 43 procent kvinnor i högsta ledningen. Estland och Litauen har båda 40 procent. Detta placerar länderna på tredje respektive fjärde plats i en internationell jämförelse, efter Kina och Polen. Det visar Grant Thorntons årliga undersökning, där de baltiska länderna samt Norge nu är med för första gången.

De återkommande undersökningar vi gör ger oss mycket kunskap. Vi kan se trender och förväntningar och får reda på vad företagarna tycker är viktigt för sin affärsutveckling. Ju större insikt vi har i entreprenörernas vardag – om vad som motiverar dem, vad som gagnar deras affärer och vad som hindrar dem – desto bättre råd kan vi ge till våra kunder.

Trots tuffa tider under det gångna året rullar det på för Sveriges ekonomi och svenska företag. Vi kan se att företagen har blivit försiktigare när det gäller att dra på sig kostnader och vi ser fler varsel och uppsägningar. Men många svenska företag går trots att bra. Sveriges ekonomi i stort är stark och svenska företag är överlag i gott skick efter den senaste lågkonjunkturen. Företagen är slimmade och kostnadseffektiva. Många fokuserar på lönsamhetsstärkande verksamhet. Fler passar på att knyta till sig nyckelkompetens.

Även om många företag är försiktigare så gör de affärer och vill växa. Säkert bidrar den under omständigheterna starka svenska ekonomin till det goda självförtroende som företagen uppvisar parallellt med allvar, fokus, ordning och reda.

Har man inte en stabil grund att stå på kan man inte växa. Att stärka bolaget och samtidigt arbeta målmedvetet mot fastställda mål är en strategi vi själva har jobbat efter och lyckats med. Vi har tagit marknadsandelar och är det snabbast växande företaget för åttonde året i rad i vår bransch. Dessutom har kännedomen om vårt varumärke ökat kraftigt. Även internationellt växer Grant Thornton snabbast i branschen.

En annan viktig signal för svenskt vidkommande är att den tyska ekonomin börjar gå bra efter en liten dipp. Tyskland är kanske det viktigaste landet för svenska företag och tittar man i backspegeln kan man säga att om Tyskland går bra så går Sverige Bra.

Om Krönikören

Peter Bodin

VD Grant Thornton

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items