.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Konjunkturpessimistiska företagare tror på egen tillväxt

Skrivet av Peter Bodin onsdag, 11 juli 2012.

Konjunkturpessimistiska företagare tror på egen tillväxt

En hoppingivande aspekt är att företagen tror att de själva kommer att öka omsättningen och anställa mer personal. De har alltså en stark tro på egen tillväxt trots att de ser pessimistiskt på konjunkturutvecklingen.

Liknade tendenser finns gällande köp och försäljning av bolag. Vår sammanställning Dealtracker visar att antalet transaktioner minskade kraftigt under senare delen av 2011. Även om de faktiska siffrorna talar sitt tydliga språk så märker vi att företag är fortsatt intresserade av att växa genom uppköp även om de drar ut på sina affärer.

När vi möter entreprenörer kännetecknas många av att de har tillväxt på agendan och internationella ambitioner. De vill utveckla verksamheten, etablera sig på nya marknader och förstärka sin närvaro på marknader de redan är på. Sverige är ett av de länder som har högst andel företag som bedriver någon form av export eller internationella affärer. Detta gäller inte bara storföretag utan även mindre och medelstora ägarledda företag.

När man tittar närmare på förutsättningarna i Storbritannien så lämnade många landet i samband med finanskrisen, men många söker sig också dit. Storbritannien har inte tappat sin roll som nav för utländska investeringar i Europa. Även om vissa branscher har dalat så präglas andra av tillväxt och goda affärsmöjligheter.

Inget är i mina ögon mer spännande än att möta dynamiska företagare. Dessa entreprenörer har en stark tro på framtiden och sin förmåga att låta sina företag växa oavsett konjunktur och andra utmaningar de möter i sin affärsverksamhet. Det här är företagare som väljer att se hinder och svårigheter som möjligheter och utmaningar.

Tillväxt handlar inte bara om omsättning utan även om att får människor att växa. Det handlar också om att bidra med ökad samhällsnytta genom att skapa ett långsiktigt hållbart företag som agerar i linje med sin omvärld på både lokal och global nivå. Under 2011 registrerades rekordmånga nya företag. Det skall bli spännande att följa dem och deras utveckling.

Andelen kvinnor på företagsledande positioner har minskat jämfört med föregående år. De nedåtgående siffrorna är nedslående, men i mina möten ser jag ändå tendensen att företagare ser det som en viktig framgångsfaktor att skapa betydligt mer jämlikt ledarskap i sina företag.

Om Krönikören

Peter Bodin

VD Grant Thornton

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items