.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Intresset växer för ansvarfullt företagande

Skrivet av Peter Bodin tisdag, 28 januari 2014.

Intresset växer för ansvarfullt företagande

Intresset och efterfrågan på CSR, Corporate Social Responsibility, har ökat markant de senaste åren.

Allt fler företag inser vikten av CSR – och att låta CSR genomsyra företaget och dess verksamhet snarare än att bara vara fina ord.

Min erfarenhet är att man gärna kan ta hjälp utifrån för att komma igång och hitta en bra struktur för arbetet. Men varje företag måste självt ta ansvar för att definiera vad ansvarstagande betyder för dem – det kan man inte lägga över på någon annan. Frågan som måste ställas, både till företagsledningen och till övriga medarbetare, är vad det innebär att driva företaget på ett långsiktigt hållbart sätt. Vilka områden är viktigast, vilken nivå kan vi utlova och hur kan det genomföras för att bli en naturlig del av affären?

Genom att lyssna inåt i företaget blir CSR-arbetet väl förankrat. Det skall kännas viktigt för alla att arbeta på det sätt man beslutar om. För att få resultat måste man också ta fram konkreta handlingsplaner.

Ett av de stora samtalsämnena inom näringslivet har sedan mitten av april varit regeringens föreslagna förändringar av 3:12-reglerna. Det är få frågor som på senare år har gett upphov till så många åsikter och kommentarer.

De flesta är överens om att 3:12-reglerna bör ses över, men många anser också att regeringen nu med kort varsel drivit fram ett förslag som är mer orättvist än det nuvarande regelverket. Kritiken handlar framför allt om att förslaget skapar trösklar som innebär olika beskattning beroende på bolagens storlek. I sin nuvarande form är förslaget inte konkurrensneutralt och kritikerna menar också att det riskerar att hämma tillväxtambitionerna hos företagen.

Regeringen anser naturligtvis att förslaget är väl genomtänkt och det finns goda skäl att genomföra dessa förändringar.

Om Krönikören

Peter Bodin

VD Grant Thornton

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items