.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Hur står sig Ryssland som tillväxtmarknad?

Skrivet av Henrik Hjelm tisdag, 01 oktober 2013.

Hur står sig Ryssland som tillväxtmarknad?

Utvecklingen på tillväxtmarknader har inte gått som vi varit vana vid den senaste tiden. En uppgång på mogna marknader brukar ge än bättre fart på tillväxtmarknader och tvärtom när det går utför.

När det nu ser ljusare ut i den globala ekonomin, ser vi inte den hävstång som tidigare gällt. Så hur ser det då ut för Ryssland?

Förväntad BNP-tillväxt för 2013 är 2,5 % enligt IMFs prognos från juli. För 2014 förväntar man sig 3,3%. Risken för en djupare nedgång med siffror i klass med finanskrisen borde dock inte vara särskilt stor. Även om oljepriserna sjunker drastiskt eller kapitalutflödet ökar dramatiskt är ryska staten bättre utrustad att hantera en sådan situation nu, med en mer flexibel valutakurs och förbättrad krisberedskap. Ändå är kapitalutflödet fortfarande relativt högt och det är det som hämmar den ryska tillväxten. Regeringen har inte kunnat bygga upp det förtroende som krävs för att investerare ska vilja satsa på hemmaplan i tillräcklig utsträckning.

Trots allt växer den ryska ekonomin och det finns fortfarande många möjligheter på den ryska marknaden. Medelklassegmentet efterfrågar alltmer högkvalitativa produkter och utvecklar värderingar och livsstil i likhet med andra västekonomier. Frågor som komfort, livskvalitet och säkerhet t.ex. börjar värdesättas alltmer. Ett exempel på ett svenskt företag, som kommit igång 2013 med försäljning i Ryssland inom detta område är Calix som börjat leverera motorvärmare till den ryska personbilsmarknaden.

Även harmonisering med EU normer och WTO-inträdet leder till högre krav och ofta är de inhemska alternativen då inte tillräckliga. Det gäller inom ett flertal branscher, inte minst inom fordonsindustri. För kommersiella fordon har marknaden minskat under 2013. Fortfarande är dock 2/3 av alla ryska lastbilar äldre än 15 år.

Inte bara värderingar hos konsumenter utvecklas utan också handelskulturen. Särskilt märks det bland distributörer, som numera i de flesta fall agerar efter mycket liknande villkor som på övriga internationella marknader. Språket kan fortfarande vara en utmaning visserligen, särskilt för kommunikation med beslutsfattare. Det ”typiskt ryska” upplever man främst inom den traditionella industrin där det statliga ursprunget fortfarande kan göra sig gällande.

Om Krönikören

Henrik Hjelm

Eastnet Business Development AB

www.eastnet.se

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items