.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Ett produktivitetsproblem av olympiska proportioner

Skrivet av Florian Malecki måndag, 13 augusti 2012.

Ett produktivitetsproblem av olympiska proportioner

Fredagen den 27 juli 2012 invigdes de 30:e olympiska spelen i London – en händelse som följdes av ca 4 miljarder tittare världen över.

Fram till avslutningen den 12 augusti kommer det finnas hundratals tillfällen för anställda att logga in på företagsnätverket för att uppleva när idrottare från 205 länder deltar i över 300 evenemang.

TV- och kabelnät över hela världen utlovar mer täckning och bättre tillgänglighet än någonsin. För hängivna sportfans innebär detta en chans att del av ca 5 000 timmar sändningstid. Till skillnad från tidigare OS, där de flesta varit bundna till sina datorer för att streama eller lyssna på direktsändningar, blir detta sannolikt året då smartphones, surfplattor och andra mobila enheter tar över som det smidigaste sättet att följa tävlingarna. Företag bör dock beakta det faktum att en stor del av de anställda kommer att följa OS under kontorstid och därigenom utnyttja företagsnätverkets bandbredd.

Det är emellertid inte bara streamad video som företagen måste kämpa mot i sina nätverk. Vid de senaste olympiska spelen 2008 fanns det omkring 100 miljoner Facebook-användare, men nu är antalet uppe i närmare 1 miljard. Under OS-perioden kommer det dyka upp tiotusentals fansidor som kan nås från hela världen – många via företagsnätverken.

Den jamaicanska sprintstjärnan Usain Bolt har exempelvis över 7 miljoner fans på sin Facebook-sida, medan Michael Phelps ligger på andraplats med cirka 4 miljoner. Därtill finns Twitter, som vuxit från 6 miljoner användare till 140 miljoner användare sedan OS i Peking 2008. I termer av datakonsumtion betyder förstås ett enstaka meddelande på 140 tecken ingenting, men om man multiplicerar detta med tusentals meddelanden och räknar in länkar till YouTube-videos och liknande, så blir även en till synes harmlös tweet plötsligt en mardröm för företagsnätverkets ansvariga.

Samtidigt som OS är ett av världens största evenemang och erbjuder underhållning till alla, innebär det också en produktivitetsutmaning av olympiska proportioner för de företag som står oförberedda inför anstormningen mot nätverket.

Det blir en stor utmaning för nätverksadministratörer att effektivt leverera affärskritiska företagslösningar samtidigt som de måste kämpa mot de anställdas användning av ”slösaktiga” applikationer som ger tillgång till OS-sändningarna. Kritiska affärsprogram behöver bandbreddprioriteras medan bandbredd till applikationer för video, multimedia och sociala media antingen måste begränsas eller blockeras helt och hållet. Tidigare installerades brandväggar för att skydda mot virus och skadlig kod i syfte att hålla företagets nätverk tryggt och säkert. Nästa generations brandväggar är dock mer avancerade och har även förmåga att skydda produktiviteten i nätverket. Företagsnätverket utgör det centrala nervsystemet inom många affärsverksamheter, om det ligger nere så stannar allting upp. Och om det saktas ner på grund av att bandbredden förbrukas genom video, live-streaming, Facebook- och Twitter-användning, så sjunker förstås också tempot i affärerna.

Nästa generations brandväggar inkluderar teknologi såsom applikationsintelligens och kontrollfunktionalitet; teknologi som gör det möjligt för företag att avgöra vilka program som ska få användas inom nätverket, och vem som ska få tillgång till dessa. En sådan till synes enkel fördel har potential att hålla affärsverksamheten flytande under OS eftersom företagsnätverket skyddas från både externa angrepp (som t.ex. internetbedrägerier) och från det interna hot som uppstår när anställda använder företagsnätverkets bandbredd för att titta, dela, och lyssna på OS-sändningarna.

Teknologin som ligger till grund för applikationsintelligens och kontrollfunktionalitet är oerhört komplex, och få IT-säkerhetsföretag har möjlighet att tillhandahålla den. Teknologin gör det inte bara möjligt för företag att på förhand fastställa vem som ska få tillgång till olika applikationer inom företagsnätverket, utan den kan också avgöra om och när tillgången ska begränsas. Och även om en anställd får tillgång till en applikation som gör det möjligt att streama video från OS, så kan nästa generations brandväggar även säkerställa äktheten hos detta innehåll genom att kontrollera varje datapaket via ”Deep Packet Inspection”.

Många företag försöker fortfarande skydda nätverken med hjälp av första generationens brandväggar som använder sig av så kallad "Stateful Packet Inspection". Denna teknik blockerar dock enbart hot genom att utvärdera de portar och protokoll som används i nätverkstrafiken. Enkelt uttryckt innebär det att dessa brandväggar endast kan betrakta data medan de är blinda för applikationerna, vilket gör dem oförmögna att skilja produktiv och säker trafik från improduktiv och potentiellt osäker trafik. Nästa generations brandväggar använder istället en innovation kallad "Deep Packet Inspection" för att skanna paketets hela innehåll och kontrollera allt som passerar genom nätverket, detta sker bl.a. genom avancerat intrångsskydd, anti-malware, innehållsfiltrering och anti-spam. Eftersom dessa brandväggar ger en inblick i applikationerna själva erbjuder de både nätverket och affärsledningen en viktig fördel. Företaget kan styra vilka applikationer som ska tillåtas inom nätverket, vilket gör att verksamhetskritiska program såsom LiveMeeting, Salesforce.com ®, SharePoint ® och mycket annat kan prioriteras framför improduktiv webbsurfing, YouTube-tittande och Facebook-användning.

Mellan den 27 juli och den 12 augusti 2012 kommer tusentals företag runt om i världen otvivelaktigt fråga sig: "Vad händer med mitt nätverk? Vem slösar bort min bandbredd? Varför är mitt nätverk så långsamt?" Dessa företag kommer sannolikt inte ha nästa generations brandväggar med applikationsintelligens och funktionalitetskontroll på plats.

 

Om Krönikören

Florian Malecki

Senior Product Marketing Manager Europe
Dell/SonicWALL

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items