.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
KRAV vill att regeringen stoppar EUs förslag om ny ekolag

KRAV vill att regeringen stoppar EUs förslag om ny ekolag

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 14 oktober 2014.

EU-kommissionens förslag om en ny lag för ekologisk produktion riskerar slå ut större delen av den ekologiska produktionen i Sverige och Europa. KRAV vill att regeringen tar ställning mot förslaget.

De tre största och övergripande anledningar att KRAV vill att regeringen avslår kommissionens förslag är:

  1. Aldrig förr har så många konsumenter i Sverige tillsammans köpt så mycket ekologisk och KRAV-märkt mat. Marknadsutvecklingen är positiv i hela EU, ett tydligt tecken på stort konsumentförtroende. Kommissionen motiverar sitt förslag med att konsumentförtroendet brister.
  2. Förslaget riskerar att slå ut större delen, mellan 50 till 95 procent är bedömningen, av ekoproduktionen i Sverige och i Europa. De regler vi har idag har utvecklats genom successiva förbättringar när rätt förutsättningar finns. Så borde vi fortsätta bygga ett trovärdigt regelverk i samverkan med producenter och konsumenter. Vi behöver fler KRAV-märkta jordbruk, inte färre! Särskilt nu när det redan råder brist på KRAV-märkta och ekologiska produkter.
  3. Att föreslå en ny förordning för ekologisk produktion redan innan den nuvarande trätt i full kraft sänder helt fel signaler till producenterna. Regelutveckling måste vara förutsägbar, ske stegvis och i dialog med aktörer på ekomarknaden. Dessutom bör förordning fortsätta reglera produktionen och inte öka fokus på regler för slutprodukten.

Idag diskuterades kommissionens förslag om att avhorning av kor ska förbjudas. Just det är ett tydligt exempel på hur kommissionen valt att fokusera på detaljer istället för övergripande och viktiga principerna som ekologisk produktion baseras på.

– Genom att göra detaljer till viktiga principer riskerar kommissionens förslag att slå ut stora delar av eko-produktionen. Kommissionen tycks inte förstå effekterna av förslaget. Just förslaget med avhorning innebär minskad djurvälfärd med ökad skaderisk för både djur och människor, säger Kjell Sjödahl Svensson, Kvalitetschef på KRAV.

Andra exempel är förslaget att alla livsmedelsbutiker som vill sälja färdigförpackade ekologiska varor ska vara certifierade. Det grundar sig inte på en riskbedömning och att kontroll i det ledet gör stor nytta – utan på att dessa livsmedelsbutiker i nya förordningen inte ”undantagits” från kontroll som i den nuvarande

Istället för en helt ny lagstiftning vill KRAV att den nuvarande förordningen, som bara funnits i fem år, fortsätter utvecklas i dialog med branschen och enligt förslag som redan diskuterats.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

luxemburg

Klockan i Luxemburg

LU - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items