.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Reseinformation för Turkiet

Reseinformation för Turkiet

Publicerat av Cecilia Helland fredag, 10 oktober 2014.

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD tills vidare från icke nödvändiga resor till hela gränsområdet mot Syrien.

Aktuella händelser

Demonstrationer med olika kurdiska grupperingar har genomförts i stora delar av Turkiet. Dödsfall har förekommit. Utegångsförbud har införts i sex provinser i sydöstra Turkiet: Diyarbakir, Batman, Siirt, Mardin, Van och Mus.

Generalkonsulatet och Utrikesdepartementet följer noga utvecklingen i Syrien och i regionen. Den senaste tidens händelser i Syrien och Irak där terroristorganisationen ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) nu är ett mål för den amerikansk-ledda alliansen mot organisationen har föranlett att Generalkonsulatet även uppmanar till försiktighet i gränsområdena både till Syrien och Irak. Eftersom Turkiet är en del av den vidare amerikanska alliansen mot ISIL kan det heller inte uteslutas att det finns en ökad risk för terrorattentat i Turkiet.

Svenskar i landet rekommenderas dock, som alltid, att följa nyhetsrapporteringen och regelbundet besöka Generalkonsulatets hemsida, eftersom situationen snabbt kan förändras både i Syrien och i Irak och detta kan få konsekvenser i olika delar av Turkiet.

Generellt gäller att i görligaste mån undvika folksamlingar och demonstrationer då dessa snabbt kan övergå i våldsamheter och sammanstötningar med polisen.

Istanbul 

Besökare i Istanbul rekommenderas att iaktta särskild försiktighet på turiststråket Istiklal Caddesi och stadsdelarna i Taksim-torgets närhet, i synnerhet kvälls-och nattetid.  Var vaksam på tecken på demonstrationer och undvik plötsliga folksamlingar. I den historiska delen av Istanbul, där bl a Aya Sofya och den täckta basaren är belägna, har hittills inga oroligheter förekommit.

Övriga landet

Protestdemonstrationer och sammanstötningar har förekommit i en rad städer över hela Turkiet. Var vaksam på tecken på demonstrationer och undvik plötsliga folksamlingar.

Följ medias rapportering noga, till exempel via http://www.hurriyetdailynews.com/
eller http://todayszaman.com

Situationen i Syrien och Irak påverkar säkerhetsläget i gränsområdet.

Sedan krisen i Syrien började 2011 har ett antal explosioner vid olika platser nära gränsen till Syrien inträffat vilket lett till många dödsoffer och än fler skadade. Skottlossning över gränsen mellan Turkiet och Syrien har förekommit vid ett flertal tillfällen. UD avråder därför från resor till det omedelbara gränsområdet mot Syrien. Vidare är ett antal områden i sydöstra Turkiet (vissa delar av Hakkari-, Diyarbakir- och Sirnakprovinserna) deklarerade "temporary military security zones" vilket innebär att tillträde för civila är förbjudet. Sedan juni 2014 har situationen kraftigt försämrats även i Irak vilket gör att försiktighet måste vidtas i gränsområdet mellan Turkiet och Irak. Här tilltar även flyktingströmmarna över gränsen in till Turkiet.

Ett förhöjt säkerhetshot föreligger i södra och sydöstra Turkiet, i huvudsak i gränsområdena mot Syrien. Men även i gränsområdet mot Irak kan situationen försämras. Hotet kommer från terrororganisationer som ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) i Syrien och Irak, samt ANF (Al Nusra Front).

Säkerhetsincidenter har ägt rum nära den turkiska gränsen i Syrien, och attacker har även ägt rum vid två kontrollposter inne i Turkiet.

Det finns ett hot om kidnappning av medborgare från andra länder genomförda av dessa organisationer.

Många tusen utländska medborgare har använt Turkiet som genomfart för att strida inne i Syrien, däribland minst åttio personer från Sverige.

Mer information finner du här Terrorism och Turism

Källa – Sveriges Generalkonsulat Istanbul

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

kina

Klockan i Hong Kong, Kina

CN - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items