.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Läkare Utan Gränser: 68 gånger dyrare vaccinera ett barn

Läkare Utan Gränser: 68 gånger dyrare vaccinera ett barn

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 20 januari 2015.

Idag publicerar Läkare Utan Gränser den andra upplagan av rapporten The Right Shot som visar att kostnaden för att vaccinera ett barn i de fattigaste länderna är 68 gånger högre idag jämfört med år 2001.

I många delar av världen har man inte råd med nya kostsamma vaccin, som vaccin mot pneumokockinfektioner som dödar cirka en miljon barn varje år.

Läkare Utan Gränser uppmanar idag läkemedelsföretagen GlaxoSmithKline (GSK) och Pfizer att sänka priset på pneumokockvaccin i låg- och medelinkomstländer. Enbart pneumokockvaccinet, som skyddar mot bland annat lunginflammation, står för cirka 45% av den totala kostnaden för att vaccinera ett barn i de fattigaste länderna, där ett helt vaccinationspaket inkluderar skydd mot 12 sjukdomar. Ur ett svenskt perspektiv är de höga priserna på pneumokockvaccin oroande, inte minst eftersom svenskt bistånd finansierar vaccinationer.

-Vi tycker det är rätt och viktigt att vaccinationer har en stor plats i svenskt bistånd. Däremot måste man ifrågasätta om det är rimligt att så står andel av budgeten till vaccinationer ska gå till ett enda vaccin som man betalar överpris för, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Rapporten från Läkare Utan Gränser är en av få källor till prisjämförelser när det gäller kostnader för vaccin. Den kastar ljus över en vaccinindustri som är mycket svår att få insyn i, eftersom det bara finns begränsad information om de förhandlingar där priserna på vaccin bestäms. Köpande länders hälsobudgetar tyngs av de höga priser som läkemedelsindustrin håller hemliga. Detta gör att normala incitament som prisjämförelser sätts ur spel, med följd att orimligt höga priser kan tas ut. GSK och Pfizer har tillsammans rapporterat över 19 miljarder USD i intäkter för försäljning av pneumokockvacciner.

-Vi har en irrationell situation där länder som till exempel Marocko och Tunisien betalar mer för pneumokockvaccin än Frankrike, säger Kate Elder, rådgivare i vaccinfrågor på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

-De astronomiska kostnaderna för nya vacciner ställer många regeringar inför svåra beslut om vilka dödliga sjukdomar de kan anse sig ha råd att skydda sina barn emot.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

kina

Klockan i Hong Kong, Kina

CN - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items