.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Svenskarna väntas jobba längst i EU

Svenskarna väntas jobba längst i EU

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 22 november 2016.

Den tid som EU-ländernas medborgare i snitt förväntas vara tillgänglig på arbetsmarknaden under livet har de senaste tio åren ökat med 1,9 år. Och svenskarna är det folk som förväntas vara tillgängliga längst tid i hela EU.

Undersökningen från EU:s statistikorgan Eurostat mäter hur länge en människa över 15 år under sin livstid väntas vara tillgängligt på arbetsmarknaden – antingen som arbetande eller arbetslös. Snittet för hela unionen i fjol var 35,4 år – vilket innebär en ökning med 1,9 år jämfört med en motsvarande undersökning 2005.

Resultatet för Sveriges del i fjol var 41,2 år – överlägset mest i EU före Nederländerna på andra platsen med 39,9 år, skriver tidningen Publikt.

Och gapet från Sverige ner till Italien på sista plats är över 10 år i förväntad tillgänglighet. Siffran för italienarna var i fjol 30,7 år.

Malta störst ökning

I undersökningen 2005 var den förväntade tillgängligheten på arbetsmarknaden 38,9 år i Sverige – så ökningen på 10 år är alltså 2,3 år. Men den största ökningen – med 5,1 år – står Malta för, som i fjol hade 33,4 år förväntad tillgänglighet.

Sett över hela EU förväntades männen i fjol vara tillgängliga i 37,9 år, medan siffran för kvinnorna var 32,8 år. Men från 2005 står kvinnorna för en större ökning än männen – 2,6 mot 1,2 år.

De svenska siffrorna och EU:s

  • En människa över 15 år i EU förväntades i fjol under sin livstid vara tillgängligt på arbetsmarknaden – antingen som arbetande eller arbetslös – i 35,4 år. Det är 1,9 år mer än 2005.
  • I fjol väntades männen i EU vara tillgängliga i 37,9 år – 1,2 år mer än 2005. Kvinnorna väntades vara tillgängliga i 32,8 år – 2,6 år längre än 2005.
  • I Sverige väntades en människa i fjol vara tillgänglig i 41,2 år – 2,3 år längre än 2005 och det längsta i hela EU.
  • För de svenska männen förväntades 42,2 år – 2,1 år mer än 2005. För svenska kvinnor väntades 40,1 år – en ökning med 2,5 år från 2005.
  • I Italien förväntades en människa i fjol vara tillgänglig i 30,7 år – 1,1 år längre än 2005 men det kortaste i hela EU.
  • För de italienska männen förväntades 35,4 år – 0,2 år mer än 2005. För italienska kvinnor väntades 25,7 år – en ökning m

Källa – www.svt.se

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items