.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Stark tillväxt av elbilar – Svag infrastruktur

Stark tillväxt av elbilar – Svag infrastruktur

Publicerat av Tony Harkén fredag, 05 oktober 2012.

Under augusti månad tillkom det 191 stycken nya laddbara elbilar i Sverige. Det är en ökning av totalen med 19 procent sedan föregående månad.

Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS (Elbilen i Sverige), som varje månad tas fram av elbilskonsulten Easycharge.

Den totala andelen laddbara elbilar uppgår idag till 0,03 procent av Sveriges bilflotta eller 1217 stycken, vilket innebär en ökning med 798 stycken eller 190 procent sedan årsskiftet. Kvoten av antalet laddplatser delat med antal elbilar, CPEV, är idag 0,29 jämfört med 0,33 under föregående månad. Ju högre kvot desto bättre utbyggd infrastruktur.

– Det är fantastiskt kul att se denna starka tillväxt fortsätta. Varje månad detta år har det registrerats fler elbilar än månaden före. I snitt har tillväxten varit cirka 30 procent per månad under 2012, säger Andy Rietschel, vd för Easycharge.

Easycharge publicerar varje månad återkommande statistik kring elbilsanvändningen i Sverige. Statistiken är en unik sammanställning av utsorterad data från Transportstyrelsen och andra källor och ger en mer korrekt och enhetlig bild av elbilar och laddhybrider än vad som tidigare varit möjligt. Bland annat belyses förhållandet till antal laddplatser med nyckeltalet CPEV, Charging Points per Electric Vehicle, samt tekniska specifikationer och lokaliseringsuppgifter.

– Det stora problemet för elbilens utveckling i Sverige är att laddinfrastrukturen inte alls hänger med. Under 2010-2012 lanserades det 14 stycken elbilsmodeller. Under de kommande två åren lanseras upp emot 28 nya modeller som behöver laddas från elnätet. Fastighetsägare, byggherrar och andra som förvaltar parkeringsplatser kommer tvingas till att ge bättre förutsättningar till att ladda elbilar. Det viktiga för dem är att bygga rätt från början så att felaktiga investeringar kan undvikas, säger Andy Rietschel.

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items