.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Östersjöforskning kan rädda utrotningshotad delfin i Sydamerika

Östersjöforskning kan rädda utrotningshotad delfin i Sydamerika

Publicerat av Cecilia Helland torsdag, 26 november 2015.

Kolmårdens forskningschef Mats Amundin var nyligen i Brasilien för att undersöka om den ekolodsteknik som framgångsrikt använts för att räkna antalet tumlare i Östersjön.

En metod som kanske kan användas för att kartlägga och sätta in bevarandeinsatser för den akut hotade Franciscanadelfinen.

Franciscanadelfinen är Sydamerikas mest hotade valart. Dock vet man alldeles för lite om dess status för att kunna sätta in rätt bevarandeåtgärder. Framför allt behöver man känna till populationens storlek och utbredning och det är i detta arbete man hoppas kunna använda samma teknik som i SAMBAH-projektet*. Franciscanadelfinen är om möjligt ännu svårare att få syn på och observera i fält än tumlaren, men dess eklolodsklickljud är närmast identiskt med tumlarens. De klickdetektorer som användes i SAMBAH är speciellt konstruerade för att registrera dessa ljud.

Under besöket i Brasilien satte Mats Amundin, tillsammans med representanter från Universitetet i Univille, Nürnbergs djurpark och den tyska naturvårdsorganisationen Yaqu Pacha, ut klickdetektorer i Babitonga Bay i södra Brasilien. Dessa ska under sex månader logga ljuden från passerande Franciscanadelfiner.

- Det finns några tuffa utmaningar i Babitonga Bay; det är mycket grunt, vilket ger starka tidvattenströmmar och dessutom ett intensivt nätfiske. Det gäller att ankra detektorerna så att de ligger kvar, säger Mats Amundin.

Om analysen och utvärderingen visar att metoden håller även för denna art, kommer den att kunna appliceras i fler aktuella områden utmed Argentinas, Uruguays och Brasiliens kuster. Resultatet kan då ligga till grund för nödvändiga, riktade bevarandeåtgärder liksom för bindande överenskommelser mellan de berörda länderna för att säkra artens fortlevnad.

*SAMBAH = Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (www.sambah.org)SAMBAH-projektets mål var att bidra till bevarandet av tumlarna i Östersjön och metoden baserades på ett stort antal s.k. klickdetektorer, speciellt konstruerade för att registrera ekolodsklickljud från bl.a. tumlaren. Projektet påbörjades i januari 2010 och avslutades i september 2015. Alla EU-medlemsländer runt Östersjön medverkade i projektet som finansierades av EU:s LIFE+ program och nationella bidragsgivare. SAMBAH koordinerades av Kolmården med hjälp av AquaBiota Water Research, som också ansvarade för att ta fram utbredningskartorna för tumlaren. Havsmyndigheten var både partner och största bidragsgivaren till projektets arbete i Sverige och Baltikum.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items