.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Ny guide ska hjälpa företag att göra tullbesparingar

Ny guide ska hjälpa företag att göra tullbesparingar

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 03 oktober 2019.

Det finns en outnyttjad potential till tullbesparingar för svenska företag. Därför har Kommerskollegium tagit fram en guide som ska hjälpa företag att ansöka om tullbefrielser och kvoter.

Vad innehåller guiden?

Guiden innehåller information om hur svenska företag kan använda sig av EU:s system för tullbefrielser och tullkvoter för att göra besparingar vid import av insatsvaror. Guiden innehåller även information om vilka tullbesparingar svenska företag gör idag tack vare systemet och hur stora möjligheter det är att en ansökan om ny tullbefrielse och tullkvot beviljas.

Varför har Kommerskollegium tagit fram guiden?

Vi ser att svenska företag inte använder sig av möjligheten till tullbefrielse eller tullkvot i lika stor utsträckning som företag i andra medlemsstater inom EU. Därför vill vi uppmärksamma företagen på att det finns potential för dem att göra stora tullbesparingar genom systemet. I guiden kan företag ta reda på vilka möjligheter de har att ansöka om tullbefrielser och tullkvoter och hur det praktiskt går till att ansöka om dem.    

Ta del av - Ny guide ska hjälpa företag att göra tullbesparingar

Publicerat av

Tony Harkén

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items